Nieuws

Cultuur in de Spiegel - Theaterdossiers vanaf 8 juni beschikbaar op ED*IT

Toneel op 2

De afgelopen weken is er door een groep studenten Theaterwetenschap hard gewerkt aan twee bijzondere dossiers voor ED*IT EXTRA. In het kader van het onderzoek Cultuur in de Spiegel zijn beide dossiers geheel gericht op theater en bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Op deze manier worden de toneeluitzendingen in ED*IT toegankelijk gemaakt voor het onderwijs. Op woensdag 8 juni zullen de studenten hun dossiers officieel presenteren aan de ED*IT-redactie, samenwerkingspartners én medestudenten. De dossiers zullen daarna voor iedereen beschikbaar zijn op ED*IT!

 

Cultuur in de Spiegel is een vierjarig onderzoek waarbij de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen samen met SLO (Stichting Leerplanontwikkeling Nederland) een theoretisch kader en een leerlijn ontwikkelt voor cultuuronderwijs gericht op leerlingen van 4 tot 18 jaar.

 

ED*IT werkt binnen dit onderzoek samen met de RUG (Rijksuniversiteit Groningen), de UvA (Universiteit van Amsterdam) en STTV (Stichting Theater & Televisie) Vanuit de RUG is prof. dr. Barend van Heusden hoogleraar Cultuur en Cognitie bij de afdeling Kunsten, Cultuur en Media, bij het project betrokken. Hij is projectleider van het onderzoek Cultuur in de Spiegel. Verantwoordelijk vanuit de UvA is dr. Cock Dieleman, universitair docent Theaterwetenschap. Hij begeleidt de groep studenten die aan het project deelnemen. De registraties en making-ofs zijn geleverd door Anke Riesenkamp, coördinator bij STTV.