Hulp - ED*IT EXTRA

Algemeen

Klik hier om de handleiding voor ED*IT EXTRA downloaden.

Om deze handleiding te kunnen lezen heeft u een PFD reader nodig.

 

1.      Ga naar www.slbdiensten.nl. Login via de Webservice (alleen (extra) contactpersonen van SLBdiensten kunnen inloggen en licenties afsluiten)*.

2.      U krijgt nu een overzicht te zien van alle registraties die u kunt afsluiten via SLBdiensten. Selecteer de registratie ED*IT.

3.      Ga akkoord met het contract ED*IT.

4.      Vul het aantal gebruikers in. Dit dient een minimum van 25 gebruikers (zijn leerlingen) te zijn.

5.      Vul het totaal aantal docenten en medewerkers van uw instelling in. Zij kunnen gratis gebruik maken van de software gedurende de looptijd van de overeenkomst.

6.      Vul het brinnummer van uw instelling in.

7.      Ga akkoord met de algemene voorwaarden van ED*IT.

8.      Klik op bevestigen.

9.      U ontvangt nu een e-mail van admin@slbdiensten.nl met daarin de instellingsverklaring. Deze dient u te tekenen en te faxen naar SLBdiensten.

10.  Als de instellingsverklaring is verwerkt bij SLBdiensten ontvangt de contactpersoon van uw instelling per e-mail 2 digicodes. 1 digicode is voor docenten, de andere voor leerlingen. Houd deze strikt gescheiden. U kunt 1 digicode aan 1 entree-account koppelen. 

11.  Heeft u een entree-account dan gaat u naar www.mijnentree.kennisnet.nl

12.  U kiest u de optie “nog geen entree-account” - u volgt de stappen en instructies.

13.  Heeft u wel een entree-account of is het nieuwe account inmiddels geactiveerd dan kunt u inloggen.

14.  Kies de optie “digicode activeren”. U ontvangt dan gelijk een bevestiging dat de activatie is gelukt.  Dit kunt u ook terugzien bij “mijn toegansrechten”.

15.  U kunt nu naar ED*IT-Extra gaan. Maak een profiel aan en ga aan de slag!    

 

* Een (extra) contactpersoon van SLBdiensten is meestal iemand van uw instelling van de ICT-afdeling. Neem voor het afsluiten van deze licentie contact met die persoon op. Heeft u echt geen idee wie dit is binnen uw instelling stuur dan een e-mail naar admin@slbdiensten.nl

ED*IT ontsluit een enorme schat aan informatief materiaal uit musea en archieven. Bronnen hieruit kunnen verzameld en bewaard worden in een persoonlijke werkplek. Deze bronnen kunnen aangevuld worden met eigen foto’s, video’s en documenten. Online kunnen de bronnen bewerkt worden tot presentaties, montages, dossiers en digitale lessen.

ED*IT is gemaakt voor docenten en leerlingen. Docenten kunnen de bronnen en programma’s in het platform gebruiken om lesmateriaal te maken, te delen met collega’s en klaar te zetten voor leerlingen. Leerlingen kunnen het platform gebruiken om bronnen te zoeken en er bijvoorbeeld werkstukken of presentaties mee te maken. 

ED*IT is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en is mede mogelijk gemaakt door: De Publieke Omroep, Nationaal Archief, Naturalis, Rijksmuseum van Oudheden, Museum Volkenkunde, EYE Filminstituut, Kennislink, Amsterdam Museum, Regionaal Historisch Archief Eindhoven INNL en Beelden voor de Toekomst. ED*IT maakt gebruik van een aantal technische diensten van Kennisnet.

De redactie zorgt ervoor dat het bronnen- en lesmateriaal in ED*IT zo goed mogelijk aansluit bij de onderwijspraktijk in school. Dat doet ze door het aanmaken van vakkenindexen, indexen voor kern- en einddoelen, het onderwijskundig metadateren van de bronnen, het toekennen van niveaus, enzovoort.

Alle bronnen in ED*IT kunnen online worden bewerkt met de programma's 'foto's bewerken' en 'videofragmenten snijden'. Deze bronnen kunnen verwekt worden in werkstukken, presentaties, videomontages, tijdlijnen en dossiers. Alle programma’s om de bronnen te bewerken en verwerken zijn een onderdeel van ED*IT.

De ED*IT Servicedesk openingstijden:

Maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 13:00 uur.

Vrijdag is de Servicedesk gesloten

 

Telefoon: 035 677 1901

Email: info@ed-it.nu

 

Postadres:

Beeld en Geluid

T.a.v. Servicedesk ED*IT

Postvak BG06

Postbus 1060

1200 BB Hilversum

ED*IT is een initiatief van:

 

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 

Media Park

Sumatralaan 45

Hilversum
Postbus 1060

1200 BB Hilversum

 

ED*IT is powered by:

Beelden voor de Toekomst

p/a Beeld en Geluid
Postbus 1060

1200 BB Hilversum

 

Technische begeleiding:

Hoofdwerk bv

Peter Sellershof 7

1325 GT Almere

 

Technische realisatie:

MadCap

Schapedrift 89

3371 JJ Hardinxveld-Giessendam

 

Interaction Design en vormgeving:

IceMedia

Eekholt 40

1112 XH Diemen

Postbus 12534

1100 AM Amsterdam ZO

 

Brand Identity:

IceVibes

Oostenburgervoorstraat 85

1018 MP Amsterdam

Postbus 12534

1100 AM Amsterdam ZO

 

Zoeken

Er kan in ED*IT naar bronnen worden gezocht door op de tab ‘Zoeken’ te klikken. De zoekinterface van ED*IT kent twee verschillende manieren van zoeken:

 • Eenvoudig zoeken: hiermee kan er worden gezocht door alle tekstuele informatie (bijvoorbeeld titel, beschrijving, maker) van alle bronnen.
 • Uitgebreid zoeken: hiermee kunnen specifieke zoekopdrachten worden opgegeven. Daardoor zal het resultaat minder ‘ruis’ (ongewenste zoekresultaten) bevatten.

Typ in de zoekregel het woord of de woorden waarop gezocht moet worden. De zoekmachine is niet hoofdlettergevoelig. Als er op meerdere woorden tegelijkertijd wordt gezocht, komen eerst de resultaten naar boven waar beide woorden in de tekst voorkomen. Daarna verschijnen de resultaten waar één van de woorden in voorkomt. Als er een woord wordt ingetypt, dan zorgt de zoekmachine van ED*IT voor een automatische aanvulling. De automatische aanvulling bestaat uit de trefwoorden uit de ED*IT database. Trefwoorden kunnen worden geselecteerd door het gebruik van de pijltjes toetsen of door een klik met de muis. Om een trefwoord uit de automatische aanvulling te gebruiken: klik dit aan en klik vervolgens op ‘Zoek’.

ED*IT-gebruikers kunnen zoekresultaten verfijnen door de knoppen te selecteren aan de rechterkant. Er kan worden gefilterd op soort bron, collectie en het niveau van de bron. De filters staan standaard op ‘Laat alle types zien’, ‘Laat alle collecties zien’, en ‘Laat alle niveaus zien’. Bij een nieuwe zoekopdracht springt het filter automatisch op deze standaard instellingen. Het filter dat geselecteerd is licht op waardoor steeds zichtbaar is op welk niveau gezocht wordt in ED*IT. Er kunnen meerdere filters tegelijkertijd worden geselecteerd. Daarbij kan het filter bij verschillende manieren van zoeken worden toegepast; ook bij de A-Z trefwoorden index en de Vakkenindex. 

Klik op ‘Uitgebreid zoeken’. In het veld dat verschijnt kan de ED*IT-gebruiker aan de linkerkant zoeken op exacte woordcombinaties. Ook kunnen daaronder woorden worden ingetypt die van de zoekopdracht moeten worden uitgesloten. Daarnaast kan gezocht worden op een specifieke datum of periode. De datum is de uitzenddatum voor filmpjes en de productiedatum voor andere bronnen. Aan de rechterkant van de pagina ‘Uitgebreid zoeken’ is de optie aanwezig om te filteren op specifieke velden binnen de beschrijving van een bron (bijvoorbeeld mediatype, bronnenbank, niveau, omroep, beschrijving). De velden kunnen worden geselecteerd middels het dropdown menu. Door middel van de – en + kan er op meerdere velden tegelijkertijd worden gefilterd. Bronnen van Publieke Omroep, Schooltv-Beeldbank zijn te vinden in de bronnenbank van Beeld en Geluid.

 

Door op de knop ‘Terug naar eenvoudig zoeken’ te klikken, wordt uitgebreid zoeken afgesloten en komt de zoekopdracht te vervallen. Een samengestelde zoekopdracht kan worden bewaard, zodat op een later tijdstip exact dezelfde zoekopdracht nogmaals kan worden uitgevoerd. Klik daarvoor op de knop ‘Bewaar zoekopdracht’. De zoekopdracht wordt dan opgeslagen in ‘Mijn bestanden’. Door te klikken op het icoon van de zoekopdracht in ‘Mijn Bestanden’, wordt de opgeslagen zoekopdracht nogmaals uitgevoerd. 

De ED*IT-gebruiker kan zoeken door middel van de Vakkenindex. Door te klikken op ‘Vakkenindex’ wordt deze geopend. Er kan makkelijk door de resultaten binnen de Vakkenindex worden genavigeerd door gebruik te maken van de balk onder de kop ‘Zoeken’. In de balk staat steeds welke stap er is genomen in de zoekopdracht. Een voorbeeld hiervan is het zoeken binnen ‘Levensbeschouwing’ en daarbinnen te specificeren tot ‘Normen en Waarden’. Om vervolgens terug te gaan naar Levenbeschouwing is het niet nodig opnieuw een zoekopdracht uit te voeren. Alleen klikken op Levensbeschouwing is voldoende om een stap terug te gaan in de zoekopdracht. Klik opnieuw op Vakkenindex om helemaal terug te keren en een ander vak te kiezen.

Door te klikken op de knop ‘A-Z’ kan worden gezocht op trefwoorden die in alfabetische volgorde zijn weergegeven. Alleen trefwoorden met drie of meer resultaten worden weergegeven in de trefwoordenlijst. Ook persoonsnamen vallen onder trefwoorden. De ED*IT-gebruiker kiest voor een letter en specificeert zijn zoekopdracht van daaruit verder. Er kan makkelijk door de resultaten binnen de lijst worden genavigeerd door gebruik te maken van de balk onder de kop ‘Zoeken’. In de balk staat steeds welke stap er is genomen in de zoekopdracht. Als de ED*IT-gebruiker bijvoorbeeld bij de ‘A’ begonnen is met zoeken, en deze heeft toegespitst door verder te gaan met ‘Ajax’, dan kan hij via de balk bovenaan de zoekopdracht eenvoudig terugkeren naar de ‘A’ door daarop te klikken. Om terug te gaan naar de ‘A’ is het dus niet nodig opnieuw een zoekopdracht uit te voeren. Klik opnieuw op A-Z om terug te gaan naar de gehele alfabetische lijst.

Programma's

ED*IT-gebruikers kunnen verschillende soorten 'eigen' bestanden uploaden. Het gaat hierbij om video’s, foto’s en documenten. Deze eigen bestanden kunnen worden gebruikt in de verwerkingsprogramma's van ED*IT en kunnen worden gedeeld met andere ED*IT gebruikers.

 

De volgende bestanden kunnen worden geupload:

Afbeeldingen:

 * GIF
 * JPEG (JPG)
 * PNG
 * BMP (wordt door ED*IT geconverteerd naar high quality JPG)

 

Video:

 * FLV

 * AVI

 * WMV

 

Documenten:

 * PDF

 * Word

 * RTF

 * Pages

 * Excel

Met de presentatiemaker kunnen leerlingen en docenten online presentaties maken. Deze zijn zeer geschikt voor het gebruik op digitale schoolborden. In de presentaties kunnen ED*IT-bronnen, eigen afbeeldingen en video’s en websites verwerkt worden. Docenten kunnen presentaties publiceren als lesmateriaal en delen met collega’s.

Videomontages maken is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Monteer video’s, foto’s en teksten tot een eigen film(pje). Leerling of docent: iedereen kan het.

Leerlingen en docenten die ED*IT gebruiken kunnen samenwerken in groepen. In een groep kunnen leerlingen samen werken aan een werkstuk. Ook kan een docent een groep aanmaken en lesmateriaal voor die groep klaarzetten in een gedeelde map.

Het docentenforum biedt de mogelijkheid om ervaringen, bronnen, lessen en tips met collega’s binnen en buiten de school te delen.

Omdat televisie-uitzendingen vaak te lang zijn voor een les of presentatie, kunnen alle ED*IT-gebruikers (leerlingen en docenten) zelf fragmenten snijden uit de video’s in ED*IT.

Foto’s die worden gebruikt in werkstukken en presentaties kunnen op allerlei manieren worden aangepast. Foto's vergroten, verkleinen, uitsnijden of draaien hoort tot de mogelijkheden.

ED*IT-gebruikers kunnen verschillende soorten 'eigen' bestanden uploaden, waaronder video’s, foto’s maar ook afbeeldingen en documenten. Deze eigen foto's en video's kunnen worden gebruikt in presentaties, videomontages enzovoort. Documenten kunnen worden gedeeld met klasgenoten, leerlingen of docenten.

Docenten hebben de beschikking over een programma om dossiers samen te stellen. In dossiers kunnen video’s, foto’s, websites, eigen bronnen en informatie rond een bepaald thema samengevoegd worden. U combineert hier bronnen uit ED*IT met andere bronnen. Dossiers zijn handig om een selectie bronnen ‘klaar te zetten’ voor uw leerlingen. Dossiers kunnen gepubliceerd worden en zo beschikbaar komen voor collega’s die ED*IT ook gebruiken.

De digitale lessenmaker geeft docenten de mogelijkheid om interactieve lessen te maken en te delen met collega’s. In de digitale les kunt u ED*IT-bronnen combineren met eigen bronnen, teksten, websites en interactieve opdrachten. Deze lessen kunt u in ED*IT klaarzetten voor uw leerlingen, maar u kunt ze ook als SCORM-pakket exporteren naar uw ELO en ze daar klaar zetten voor uw leerlingen.

Leerlingen en leerkrachten kunnen alle bronnen die zij in hun werkplek hebben verzamelt, neerzetten op een tijdlijn. Op deze manier kunnen zij een overzicht maken van een bepaalde tijdsperiode met gebruik van verschillende bronnen uit ED*IT.

Systeemeisen

Om optimaal gebruik te kunnen maken van ED*IT heeft u het volgende nodig:

 • Een Entree-account met daaraan toegevoegd een ED*IT Digicode,

 • Een breedband internetverbinding van minimaal 600 kbps per computer,

 • Eén van de volgende browsers: Internet Explorer 7.0 of hoger, Mozilla Firefox 3.0 of hoger, Safari 3.0 of hoger,

 • Flash player versie 9 of hoger.

Om de flashvideo’s van ED*IT te kunnen afspelen zijn de volgende instellingen nodig:

In de Firewall Rule Settings moet poort 1935 naar buiten worden opengezet voor het RTMP protocol.

De video's  streamen dus niet over poort 80. Als deze poort dichtstaat zie je een zwart scherm waarop na verloop van tijd een foutmelding verschijnt.

Als u deze poort niet voor iedereen open wil zetten moet deze ten minste openstaan voor IP-adres: 145.97.38.12

Om de flashvideo’s van ED*IT te kunnen afspelen zijn de volgende instellingen nodig:

Zet de java console settings aan. In de Firewall Rule Settings moet de RTMP poort 1935 worden open gezet.

ED*IT streamt dus niet over poort 80. De gebruiker krijgt dan de melding ‘connection error’. 

 • Klik hier voor meer informatie over welke poorten open moeten staan.

ED*IT in de volgende Flash versies:

* Flash versie 9 (inclusief minor versions, dus bijvoorbeeld 9.1.0)
* Flash versie 10 (inclusief minor versions, dus bijvoorbeeld 10.1.0)
* Browser-setting: Javascript ingeschakeld
* Browser-setting: Cookies ingeschakeld

U kunt de laatste versie van de Flash player HIER downloaden.

Dat is eenvoudig te controleren. Klik in de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer) in het menu op Help » Info. Daar staat de browserversie. Minimale vereiste: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, of Safari 3.0. Gebruik van een te oude browser kan problemen geven bij het werken in ED*IT. Hieronder staan links waar gratis nieuwe browserversies gedownload kunnen worden. Neem contact op met de ict-coördinator als installatie niet mogelijk is.

 

 

ED*IT werkt met zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de computer worden geplaatst. In deze bestanden staan onder andere gebruikersvoorkeuren opgeslagen. De browser moet zo staan ingesteld dat cookies worden geaccepteerd. 

 

In Internet Explorer gaat dit als volgt: 

 • Kies in het menu Extra 'Internet opties'
 • Kies in het venster dat nu opent het tabblad 'Privacy'
 • Klik op de knop 'Standaard'
 • Sleep de schuifregelaar naar de stand 'Normaal'
 • Klik op 'Toepassen' om de nieuwe instellingen op te slaan

 
In Firefox gaat dit  als volgt: 

 • Kies in het menu Extra 'Internet opties'
 • Kies in dit venster dat nu opent 'Privacy'
 • Vink de volgende opties aan 'Cookies van Websites accepteren' / 'Cookies van derde accepteren'
 • En kies ‘bewaren totdat ze verlopen’.
 • Klik op 'OK' om de nieuwe instellingen op te slaan

 
In Safari gaat dit als volgt:

 • Start Safari
 • Kies in het menu Safari 'Preferences' (Voorkeuren)
 • Kies in het venster dat nu opent 'Security'
 • Selecteer bij Accept Cookies (Accepteer Cookies) de optie 'Only from sites you navigate to' (Alleen van sites die ik bezoek).
 • Klik op het 'rode kruisje' bovenin
 • Start de Safari browser opnieuw op
Over Entree

Entree-accounts kunnen door de gebruiker zelf worden aangemaakt. De gebruiker verzint een gebruikersnaam en wachtwoord. Een Entree-account kan worden aangemaakt via http://entree.kennisnet.nl. Let op: Entree-accounts kunnen alleen gebruikt worden voor ED*IT in combinatie met een ED*IT digicode.

Gebruikers die al een Entree-account hebben aangemaakt, maar hun wachtwoord of inlognaam niet meer weten, kunnen deze opvragen via http://wachtwoord.kennisnet.nl

Scholen die een abonnement op ED*IT hebben, krijgen digicodes toegestuurd.

Nadat u een Entree-account hebt aangemaakt, kunt u de digicode die u heeft ontvangen toevoegen via: http://digicode.kennisnet.nl. U bent nu klaar om in te loggen op www.edit-extra.nu.

Nee, inloggen in ED*IT kan alleen met een Entree-account met daaraan toegevoegd een ED*IT digicode.

Gebruikers die aan dit Entree-account de ED*IT digicode toevoegen via http://digicode.kennisnet.nl kunnen ook met de inloggegevens voor Teleblik inloggen op ED*IT. Let op: voor ED*IT is dus altijd een aparte ED*IT digicode nodig.

Technisch gezien kan dit, maar wij adviseren anders. Omdat in ED*IT uw persoonlijke werkomgeving is gekoppeld aan uw Entree-account, kan iedereen met de inloggegevens van uw Entree-account uw opgeslagen materiaal zien en bewerken of verwijderen.