Waar was jij toen…?

911.

De aanslagen van 11 september 2001 staan in ons geheugen gegrift. De schok over de omvang van de aanslag en de symbolische betekenis, was ongekend. Een aanslag op het World Trade Centre, het financiële hart van de westerse wereld èn op het Pentagon, het hoofdkwartier van de grootste militaire mogendheid, de Verenigde Staten.

 

Door de timing en de locatie waren er vele televisiecamera’s die alles vanaf het begin registreerden. In de dagen erna zijn de beelden van de brandende en instortende torens eindeloos herhaald. Daarbovenop kwamen de verhalen. Het drama van de vermisten, de vallende mensen, de passagiers die voorkwamen dat een vierde vliegtuig een doel kon raken, de brandweermannen die de brandende torens ingingen.

 

De roep om vergelding voor 9/11 was het startsein voor de ‘War on Terror’, een oorlog gericht tegen de islamitische terreurorganisatie die achter de aanslag zat en hun bondgenoten. Concreet leidde dit tot oorlogen in Irak en Afghanistan, maar ook tot strenge veiligheidsmaatregelen en ruimere opsporingsbevoegdheden. Tot op de dag van vandaag bepaalt de ‘War on Terror’ de (geo-)politieke agenda.

 

Wij kijken terug met een kleine greep uit al die uitzendingen die direct of indirect te maken hebben met de dag waarop de geschiedenis veranderde.

 

9/11

Doorlopende uitzending op 11 september 2001, van de eerste berichten tot de eerste officiële reacties van regeringsleiders (Let op: bevat schokkende beelden) 

Instorten van de torens (Let op: bevat schokkende beelden) 

Samenvatting van de gebeurtenissen op 11 september 2001 (Let op: bevat schokkende beelden) 

Eerste officiële toespraak van George Bush

Verschillende reacties van New Yorkers op de aanslagen

De rol van de media na de aanslagen van 11 september 2001 

Vier gekaapte vliegtuigen in een terroristische aanval - Hoe vlogen de vliegtuigen? 

 

Nasleep 

De anti-Bush documentaire 'Fahrenheit 9/11' roept heftige reacties op 

Herdenking op Ground Zero, 9 jaar na de aanslagen 

Tegenlicht aflevering over pogingen om een vreedzame uitweg uit de ‘War on Terror’ te vinden

POSTBUS 51 spotje uit de campagne Nederland tegen terrorisme 

Dood van Osama Bin Laden van terreurorganisatie Al Qaida